The Ship AS utvikler og leverer heldigitale løsninger som registrerer havneanløpets faktiske hendelser. I kjernen av løsningen er SOF Core som sammenstiller og analyserer alle data. Løsningen er myntet på både skip, havn og operasjon og integreres med rederienes egne VMS systemer..

Teknologien er 100% skybasert og benytter seg av Azure, NodeJs, React, Enterprise Service Bus, DocumentDB, Sql Server, Serverless functions, Rest API, Microsoft Fluent UI, Logic Apps.

De innsamlede og verifiserte fakta danner grunnlag for andre verktøy som «Demurrage» og «Operations».

The Ship tar sikte på å kunne levere analysedata til kunder basert på deres operasjoner og anonymiserte SOF data for samtlige registrerte havneanløp.

Løsningen lar seg integrere med samtlige «Vessel Management Systems» for turdata, kontraktsdata og annet som kunden ønsker å integrere opp mot en SOF.

Kundene kan gjøre faktiske hendelser tilgjengelig for sine kunder, agenter eller havner.

Verktøyene er med på å øke kvaliteten på bevismengden i en Demurrage og således senke tiden det tar før oppgjøret kommer inn på konto.

Se gjerne www.theship.no for mer informasjon.