The Ship AS utvikler og leverer heldigitale løsninger som registrerer havneanløpets faktiske hendelser. I kjernen av løsningen er SOF Core som sammenstiller og analyserer alle data. Løsningen er myntet på både skip, havn og operasjon og integreres med rederienes egne VMS systemer..

Teknologien er 100% skybasert og benytter seg av Azure, NodeJs, React, Enterprise Service Bus, DocumentDB, Sql Server, Serverless functions, Rest API, Microsoft Fluent UI, Logic Apps.

Korte fakta:

  • Største eiere Seatrans Chemicals AS

  • Emisjon NOK 2 million

  • Tilrettelegges av Styret i The Ship AS, kun tegning for eksisterende aksjonærer.

  • Løsningen er i drift på 10 skip i dag

Se gjerne www.theship.no for mer informasjon.

Prospekt sendes på forespørsel.