Phari Management AS leverer konsulent- og støttetjenester primært til våre porteføljeselskaper men også til noen eksterne kunder.

Forretningsutviklere, konsulenter og administrasjon for Phari og porteføljeselskaper er ansatt i Phari Management.