H2 Marines søknad til programmet Pilot-E leveres snarlig med måsetning om å utvikle en arbeidsbåt for oppdrettsbransjen, drevet på utslippsfritt hydrogen. Partnere i prosjektet er Sintef, kraftselskapet NTE og H2 Marine  i tillegg til fornybarklyngen Renergy. Det er...