H2 Marine AS utvikler løsninger for utvinning av hydrogen til land- og sjøbasert fiskeoppdrett. Vår løsning utvinner hydrogen fra grønn energi med varme og oksygen som biprodukt.

I landbaserte settefiskanlegg er varme og oksygen essensielle elementer. Begge deler er naturlige biprodukter i en elektrolyseprosess, og vi tenker oss plassering av elektrolysør i umiddelbar nærhet til landbasert settefiskanlegg, Hydrogen lagres på tank slik at arbeidsbåt og forflåter til sjøbaserte anlegg kan bunkres i nærmiljø. En overgang fra dieseldrift for et slikt anlegg vil kunne spare opptil 380 tonn CO2 per år. Da har vi ikke tatt med transportbesparelse for oksygen til landbasert settefisk.

Selskapets løsning gir et miljøvennlig alternativ som ikke øker kostnader, samtidig som det sikrer stabile leveranser av oksygen.

H2 Marine kan også tilby design, prosjektering og leveranse av hydrogendrevne arbeidsbåter.

Medieomtale:
E24: Vil satse på hydrogenbåt til oppdrett: Det går en del diesel 

Mer info om H2 Marine på www.h2marine.no