H2 Marine AS utvikler løsninger for utvinning av hydrogen til land- og sjøbasert fiskeoppdrett. Vår løsning utvinner hydrogen fra grønn energi med varme og oksygen som biprodukt.

Selskapets løsning gir et miljøvennlig alternativ som ikke øker kostnader, samtidig som det sikrer stabile leveranser av oksygen.

H2 Marine kan også tilby design, prosjektering og leveranse av hydrogendrevne arbeidsbåter.

Korte fakta:

 • Greenstat AS (der Aker Clean Hydrogen er største eier) er blant de største eierne.

 • Emisjon NOK 35 million

 • Verdi etter emisjon NOK 110-135 millioner

 • Tilrettelegger Sparebank 1 Markets AS, www.sb1markets.no

 • Prospekt klart i februar 2022, sendes på forespørsel.

 • Mulig børsnotering 2023 når pilotprosjektet sjøsettes

 • Støtte fra Innovasjon Norge NOK 47,5 millioner kroner
  – Pilot E prosjektet NOK 8,5 millioner kroner
  – Zero Kyst NOK 38 millioner kroner
  – Utredning Kråkøya NOK 1 millioner kroner

Medieomtale:
E24: Vil satse på hydrogenbåt til oppdrett: Det går en del diesel 

Prospekt sendes på forespørsel.

Mer info om H2 Marine på www.h2marine.no