Etter fire års forberedelser ble Green Power Hub lansert under Nordic Energy Days i Oslo høsten 2019. ISN AS har utviklet en handelsplattform som forenkler prosesser, gir mer transparent handel og på sikt bedre likviditet i markedet. Det jobbes kontinuerlig med å utvikle tilleggstjenester som aktørene vil få nytte av.

Per 1. november 2020 har selskapet 200+ medlemmer fra 25 forskjellige land som er tilknyttet løsningen og kan handle gjennom Green Power Hub. Vi opplever en betydelig økning i handlet volum og antall handler fra måned til måned og etterspørselen etter produktene som handles vil øke betydelig i hele Europa de neste årene.

Våre prioriteringer i ISN for 2020/21 vil være å øke antall tilknyttede selskaper og forbedre likviditet i markedet. Samtidig er selskapet i en konsolideringsfase hvor vi går fra gründerfase til gjennomført strømlinjeformet drift. Vi vil også tilnærme oss flere markeder og strategiske samarbeidspartnere.

Se gjerne greenpowerhub.com for mer informasjon om selskapet.