Green Footprint hjelper små og mellomstore bedrifter med å redusere og administrere sitt klimaavtykk ved å sikre grønn energi, CO2-kvoter og kompetanse på klimavennlig drift.

Selskapet arbeider med å etablere mobil og webapplikasjon for dokumentasjon av fotavtrykk. 

Se gjerne www.greenfootprint.no for mer informasjon.