Vi skal bidra til det grønne skiftet med å investere vår kunnskap og kapital i idèene som vil endre verden

Phari AS er et såkorn- og tidligfase investeringsselskap, med flere svært interessante selskaper i sin portefølje. Selskapet skal gjennom en emisjon hente 20MNOK, og verdien på selskapet før emisjon vil være
NOK 76 448 590 med en pris pr aksje NOK 5,84,- MNOK.

I dag eier Phari større andeler i oppstart- selskapene GreenPowerHub AS (tidl. ISN AS), H2 Marine AS og The Ship AS. Alle selskapene er teknologidrevne. GreenPowerHub og H2 Marine har begge fokus på det grønne skiftet gjennom hhv. omsetning av Opprinnelsesgarantier på strøm (Guarantees of Origin – GOs) og fremstilling og omsetning av hydrogen for fremdriftssystemer innen havbruk, fiske og nærskipsfart.

GreenPowerHub er nå på god vei ut av startgropen og har allerede etter to og et halvt års drift tatt imponerende markedsandeler innen den frie handelen av opprinnelsesgarantier i Europa. Selskapet er nå i ferd med å sikre seg en videre, robust kapitalbase gjennom emisjon.

H2 Marine har blant annet gjennom samarbeid med en rekke tungvektere innen R&D og kraftindustri fått innvilget Pilot-E (Enova), Zero Kyst og støtte til utredningsarbeid på Kråkøya. Totale offentlige midler til disse prosjektene er ca 47,5 MNOK.

The Ship er et rent SaaS-selskap som effektiviserer demurrage, statement of facts og real-time operations. Bruk av selskapets løsninger reduserer tid, kostnader og miljøbelastning i skipsfarten.

Kort om emisjonen: 

  • Eksiterende aksjonærer har fortrinnsrett

  • Send din interesse til gmf@phari.no og tegningsdokumenter sendes på e-signatur.

  • Emisjonen lukkes så snart den er fulltegnet på maks 20 million.

Prospekt sendes på forespørsel.