Vi skal bidra til det grønne skiftet med å investere vår kunnskap og kapital i idèene som vil endre verden

Phari AS er et såkorn og tidligfase investeringsselskap med fokus på teknologi og klimavennlige konsepter. Vi har et aktivt eierskap i alle våre investeringer.

I Phari jakter vi gode idéer og konsepter som kan gi høy avkastning. Vi søker innovative prosjekter innen:

  • Teknologi
  • Klimasatsning
  • Lønnsomhet

Phari arbeider tett med både styre, administrasjon og ansatte for å sikre våre investeringer og søke best mulige vekstvilkår for selskapene. Tilgang på kapital og andre ressurser gjør oss til en foretrukken partner for mange start-ups.

Pharis fokusområder

I vår forretningsstrategi har vi fokus på miljø og effektivisering av næringer der introduksjon av digitale løsninger kan gjøre hverdagen enklere og bidra til høyere lønnsomhet.

Den første typen selskaper vi investerer i er de som gjennom sin virksomhet skal være med på å bremse klimaendringer. Dette er selskaper som ISN AS, som med sin handelsplatform for opprinnelsesgarantier vil være med på å øke etterspørselen etter fornybar energi og H2 Marine AS som satser på produksjon av hydrogen og nullutslippsløsninger til maritim sektor med spesielt fokus på oppdrettsnæringen.

Den andre typen er teknologiselskaper med fokus på effektivisering som The Ship AS som utvikler og leverer løsninger som registrerer havneanløpets faktiske hendelser.

Hva du som investor kan forvente av Phari

Phari har et styre og ansatte som er dedikerte til å arbeide for selskapets interesser i alle sammenhenger. Vi praktiserer transparens overfor våre investorer gjennom kvartalsrapporter og nyhetsbulletiner ved viktige hendelser. Vi besvarer også spørsmål til den som ønsker informasjon utenom kvartalsrapporter og generalforsamlinger.

Som aksjonær i Phari vil du få en unik mulighet til å investere i nye porteføljeselskaper direkte som vil gi deg ytterligere avkastning.

Vi er et lønnsomt selskap og vi forventer å levere avkastning til våre investorer i form av utbytte og verdistigning.