H2 Marine innvilget Pilot-E

H2 Marines søknad til programmet Pilot-E ble i dag innvilget. Pilot-E har innvilget i overkant av 28 millioner kroner i støtte til vårt prosjekt med bygging av hydrogendrevet servicefartøy med tilhørende landanlegg for produksjon og bunkring av hydrogen. Gjennom vårt...

H2 Marine søker Pilot-E

H2 Marines søknad til programmet Pilot-E leveres snarlig med måsetning om å utvikle en arbeidsbåt for oppdrettsbransjen, drevet på utslippsfritt hydrogen. Partnere i prosjektet er Sintef, kraftselskapet NTE og H2 Marine  i tillegg til fornybarklyngen Renergy. Det er...