H2 Marine innvilget Pilot-E

H2 Marines søknad til programmet Pilot-E ble i dag innvilget. Pilot-E har innvilget i overkant av 28 millioner kroner i støtte til vårt prosjekt med bygging av hydrogendrevet servicefartøy med tilhørende landanlegg for produksjon og bunkring av hydrogen. Gjennom vårt...

Novembervolumer på GPH til nye høyder

Kombinerte volumer for Elsertifikater og opprinnelsesgarantier handlet på Green Power Hub på høyeste nivå noen sinne i november. Gjennom den siste uken har hver handel gjort på Green Power Hub satt en ny «all-time-high» rekord i handlet volum. Handlet...

H2 Marine søker Pilot-E

H2 Marines søknad til programmet Pilot-E leveres snarlig med måsetning om å utvikle en arbeidsbåt for oppdrettsbransjen, drevet på utslippsfritt hydrogen. Partnere i prosjektet er Sintef, kraftselskapet NTE og H2 Marine  i tillegg til fornybarklyngen Renergy. Det er...