H2 Marines søknad til programmet Pilot-E ble i dag innvilget.

Pilot-E har innvilget i overkant av 28 millioner kroner i støtte til vårt prosjekt med bygging av hydrogendrevet servicefartøy med tilhørende landanlegg for produksjon og bunkring av hydrogen.

Gjennom vårt prosjekt skal vi sammen med samarbeidspartnerne utvikle og levere en hydrogenelektrisk arbeidsbåt til oppdrett og en komplett løsning for fleksibel forsyning av grønt hydrogen som drivstoff. Samarbeidspartnere i bygging av fartøyet er Moen Verft og Moen Marin og  Midtnorsk Havbruk som er oppdrettsselskapet som skal ta båten i bruk. Landanlegget realiseres i et samarbeid mellom H2 Marine og NTE Energi.

Presseomtale i E24:
https://e24.no/olje-og-energi/i/jBO4Bn/faar-28-millioner-til-hydrogenbaat-til-oppdrett 

Presseomtale i TU:
https://www.tu.no/artikler/forste-arbeidsbat-pa-hydrogen-far-28-millioner-i-stotte/505537 

Pressemelding fra Enova:
https://presse.enova.no/pressreleases/stoetter-oppdrettsnaeringens-foerste-hydrogenbaat-3064655