H2 Marines søknad til programmet Pilot-E leveres snarlig med måsetning om å utvikle en arbeidsbåt for oppdrettsbransjen, drevet på utslippsfritt hydrogen.

Partnere i prosjektet er Sintef, kraftselskapet NTE og H2 Marine  i tillegg til fornybarklyngen Renergy.

Det er hovedsakelig industrille aktører som stiller med kapital og risiko. Prosjektet omfatter bygging og drift av et produksjonsanlegg for hydrogen og selve arbeidsbåten.

Presseomtale i E24:
https://e24.no/den-groenne-oekonomien/i/rgLd3m/vil-satse-paa-hydrogenbaat-til-oppdrett-det-gaar-en-del-diesel